+031.4250077 Str. Gheorghe Țițeica, Bucuresti

Evaluarea riscului la securitatea fizică

Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare. Specialistii nostril acreditati identifica sursele de risc, domeniile de impact, evenimentele, cauzele si consecintele potentiale ale acestora. Scopul acestei etape este de a genera o lista cuprinzatoare a acelor evenimente care ar putea facilita, preveni, degrada sau întârzia realizarea obiectivelor, importanta fiind si identificarea riscurilor asociate nevalorificarii unei oportunitati.

Criterii de evaluare a riscului:

1. CRITERIUL DE FUNCTIUNE

 – notat cu “F” – masoara care este consecventa negativa sau daunele ce pot  altera activitatea obiectivului supus protejarii; va avea asociat un punctaj pe o scara de la 1 – 5, ce va merge de la “usor grav” la “foarte grav”.               

1 – Usor grav 2 – Redus – Mediu 4 – Grav 5 – Foarte grav

2. CRITERIUL DE SUBSTITUIRE

 – notat cu “S” – masoara posibilitatea repunerii bunurilor in cazul producerii unuia dintre riscuri; va avea asociat un punctaj de la 1 – 5, ce va merge de la “foarte usor” la “foarte difícil”.                 

1 – Foarte usor 2 – Redus 3 – Mediu 4 – Dificil 5 – Foarte dificil

3. CRITERIUL DE PROFUNZIME

 – notat cu “P” – masoara profunzimea de perturbare si efectele psihologice, in functie de riscul produs (reprezinta imaginea companiei dupa producerea riscului); va avea un punctaj asociat de la 1 – 5 si va merge de la “foarte usor” la “foarte grav”.              

1 – Foarte usor 2 – Redus 3 – Mediu 4 – Grav 5 – Foarte grav

 

4. CRITERIUL DE EXTINDERE

 – notat cu “E” – masoara nivelul de extindere al daunelor in cazul producerii unui risc la nivel geografic; va avea un punctaj asociat de la 1 – 5 si va merge de la “individual” la international”.

1 – Individual  2 – Sector 3 – Locatie 4 – Judet 5 – Tara

5. CRITERIUL DE AGRESIUNE

 – notat cu “A” – masoara nivelul de probabilitate ca riscul sa se produca; punctaj asociat de la 1 – 5 si va merge de la “foarte redus” la “foarte ridicat”.

1 – Foarte redus 2 – Redus 3 – Mediu 4 – Ridicat 5 – Foare ridicat

6. CRITERIUL DE VULNERABILITATE

 – notat cu “V” – masoara posibilitatea ca riscul detectat sa se produca si sa aiba un rezultat negativ real; punctaj asociat de la 1 – 5 si va merge de la “foarte scazut” la “foarte ridicat”.

1- Foarte scazut 2- Scazut 3 – Mediu 4 – Ridicat 5 – Foarte ridicat

CRITERII DE EVALUAREA RISCURILOR

  • I = IMPORTANTA EVENIMENTULUI PRODUS  I = F X S
  • D = DAUNE PRODUSE  D = P X E
  • C = CARACTERUL RISCULUI  C = I + D
  • P = PROBABILITATE  P = A X V
  • ER = CUANTIFICARE ER = C X P

IN URMA CALCULELOR SE CONSIDERA RISCUL:

“foarte redus” cand numarul de puncte este <250;

“redus” cand numarul de puncte este < 350;

“normal” cand numarul de puncte este <401;

“ridicat” cand numarul de puncte este <550;

“foarte ridicat” cand numarul de puncte este <1251;

Derulează în sus